Sosiaalisen median sovellusten hyödyntäminen omalla alalla

Patologian laboratorion toiminta on suurimmalla osalle ihmisistä täysin outo aihe. Ihmiset mieltävät patologian laboratorion työn koskevan ainoastaan ruumiinavauksia, joka ei esiinny juurikaan laboratoriohoitajan normaalissa työpäivässä. Mielestäni olisi tärkeää kertoa ihmisille, kuinka suuressa osassa patologia on erilaisten syöpien diagnosoinnissa. Sosiaalisen median käyttö tähän tarkoitukseen on kuitenkin hankalaa, koska jaettava materiaali tulee olla täysin vaitiolovelvollisuuden piirissä, eikä mitään potilaisiin tunnistettavaa asiaa saa olla näkyvissä. Tämä siis loisi haasteita, mutta voisi olla mahdollista kuvaamalla tietoiskuja eri työvaiheista ottamalla huomioon rajoitukset. Laboratoriossa kuvaaminen kuitenkin vaatii organisaatiolta luvan, joka on omanlaisensa prosessi. Mikään ei kuitenkaan ole mahdotonta! Jakamiskanavina voisivat toimia Facebook ja Youtube.

Facebookista löytyy muutama suljettu ryhmä patologia-hakusanalla. Ryhmät ovat mitä suuremmalla todennäköisyydellä rajattuja työntekijöistä koostuvia ryhmiä. Suomen histotekniikan yhdistyksen Facebook-tilin sivut ovat Suomessa lähes ainoat patologiaan liittyvä tili. Sisältö ei kuitenkaan tuo esiin patologian laboratorion eri työvaiheita, joten tunnettuvuuden lisäämiseen sivun merkitys on alhainen. Youtubestakaan ei löydy suomenkielistä materiaalia patologian osalta.

Oman laboratorion sisäisesti Youtubea voitaisiin hyödyntää valmistamalla perehdytysvideoita eri työvaiheista ja perustaa niistä oma tubekanava, jonne videot ladattaisiin. Sieltä videot löytyisivät helposti ja niiden jakamisen saa rajattua vain pienelle porukalle. Laboratorion sisäisessä tiedottamisessa voitaisiin käyttää WhatsAppia, mutta oman puhelimen käyttö työaikana ei ole suotavaa, eikä sairaalan kaikkiin työpuhelimiin saa ladattua sovelluksia lainkaan.

Sosiaalisen median käyttö ja sen hyödyntäminen ovat siis aika rajoitettua omassa ammatissani. Keskussairaala- ja sairaanhoitopiirin tasolla yksittäisen laboratorion asiat jäävät hyvin nopeasti alakynteen, joten sen kautta asioista tiedottaminen voisi olla vaikutukseltaan vähäistä.

Sosiaalisen median sovellukset ja niiden käyttäminen lisääntyy ja laajenee, joten jossain vaiheessa voisi sopiva kanava löytyä!