Sosiaalisen median pelisäännöt

Tähän tehtävään etsin oman työpaikan sosiaalisen median pelisäännöt, jotka löytyivät helposti googlaamalla. Työskestelen keskussairaalassa, joten somen pelisäännöt on tiukat. Kyseisestä ohjeesta on olemassa versio, jonka jokainen työntekijä voi tulostaa itselleen ja säiilyttää taskussa. Ohjeessa selvitetään, mitä sosiaalinen media tarkoittaa ja samassa ohjeessa kerrotaan ohjeet myös internetin käytöstä työaikana. Siinä kehotetaan myös huomioimaan tietoturvallisuus.

Sosiaalisen median ohjeessa jo esipuheessa korostetaan sitä, että sairaanhoitopiirissä työskentelevät ja harjoittelevat ovat sitoutuneet huolehtimaan potilaan yksityisyyden suojasta ja hoitosuhteen luottamuksellisuudesta. Tämän vuoksi korostetusti pyydetään kiinnittämään huomiota työelämän ja sosiaalisen median väliseen suhteeseen. Tämä kyseinen viesti on ohjeen kantava voima, joka on täysin ymmärrettävää, koska potilaan yksityisyyden suoja on sairaalassa työskentelevän ihmisen yksi tärkeimmistä prioriteeteista. Ohjeessa muistutetaan vaitiolovelvollisuudesta ja mitään hoitotapahtumissa tai hoitotiloissa otettuja kuvia tai videoita ei saa julkaista internetissä ilman työnantajan suostumusta. Potilaiden asioista ei saa keskustella sosiaalisessa mediassa. Näin ei saa tehdä edes ympäristössä, johon on rajattu pääsy. Ohjeessa tuodaan esiin se seikka, että palvelun tarjoavan yrityksen palvelimille jää jäljet keskusteluhistoriasta ja sen kautta voidaan keskustelija ja hänen työtehtävä tunnistaa. Vaitiolovelvollisuudesta kuitenkin allekirjoitetaan sopimus jo työsuhteen tai harjoittelusuhteen ensimmäisinä päivinä, joten tämän asian tulisi olla täysin selvää kaikille sairaanhoitopiirissä työskenteleville.

Toinen korostettu asia on se, että jos sosiaalisen median profiilissa mainitset työnantajasi nimen, esiinnyt tällöin työpaikkasi edustajana, vaikkakin epävirallisesti. Tässä tapauksessaa tulee huomioida, minkälaista materiaalia sosiaalisessa mediassa jakaa. Omalla toiminnalla annat kuvan myös työnantajasta. Työntekijällä on lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan, joten työnantajalle ei saa aiheuttaa haittaa vapaa-ajallakaan. Lehdistä on saanut lukea uutisia, joissa ihminen on esimerkiksi Facebookissa kirjoittanut työhön ja työnantajaan liittyvistä asioita negatiiviseen sävyyn ja työnantaja on saanut asian tietoonsa. Tällaisessa tapauksessa rangaistuksena on ollut jopa irtisanominen. Tähän asiaan sosiaalisen median käyttäjän onkin syytä kiinnittää huomiota. Vaikka kuinka joku työnantajaa koskeva asia ottaa raskaasti nuppiin, ei sosiaalinen media kuitenkaan ole oikea paikka avautua.

Ohjeessa kehotetaan myös suojaamaan itsesi sosiaalisessa mediassa. Yksityisyyden suojasta ja fyysisestä turvallisuudesta tulee huolehtia, joten toimintaa sosiaalisessa mediassa tulee miettiä.

Oman työpaikan kohdalla luulen, että ohjeen on laatinut henkilöstöhallinto, tiedotusosasto ja ATK-palvelut yhdessä. Ohje on mielestäni napakka ja siinä tuodaan esiin tärkeimmät asiat.