Yritysten, organisaatioiden tai järjestöjen sosiaalisen median käyttö

Olen töissä keskisuuressa patologian laboratoriossa. Laboratoriollamme ei ole käytössä sosiaalisen median sovelluksia. Olemme sairaanhoitopiirin alainen yksikkö, joten otin tämän tehtävän vertailuun kolmen sairaanhoitopiirin sosiaalisen median näkyvyyden.

Kaikilla kolmella sairaanhoitopiirilla oli tili Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Kahdella sairaanhoitopiirillä oli näiden lisäksi vielä tilit Instagramissa ja Youtubessa. Yhden sairaanhoitopiirin Twitter-tili käsitteli asioita ensihoidon kannalta, toisen sairaanhoitopiirin Facebookissa oli oma tili keskussairaalalla ja ensihoidolla. Yhdellä sairaanhoitopiirillä oli Instagramissa omat tilit keskussairaalalla, osaamiskeskuksella sekä imetystoiminnalla ja ohjaamisella.

Kaikilla sairaanhoitopiireillä oli samankaltainen sisältö kaikissa sosiaalisen median sovelluksissa. Näillä kanavilla ilmoitettiin avoimista työpaikoista, kerrottiin erilaisista tapahtumista ja sairaanhoitopiiriin suunnatuista hyväntekeväisyystempauksista, kuten esimerkiksi erilaisista tapahtumista, joissa on lahjoitettu tapahtumalippuja jonkun tietyn osaston potilaille. Sosiaalisesssa mediasssa jaettiin erilaisia uutisia ja artikkeleita, jotka koskivat hoitoa ja terveysalaa. Niissä jaettiin myös luettavaksi erilaisia tutkimuksia. Sosiaalisen median avulla tuotiin myös tutuksi erilaisia sairaanhoitoon liittyviä ammatteja, joka tuo tunnettuvuutta ammattia kohtaan.

Sairaanhoitopiirien ensihoitopalvelut ole hyvin esillä varsinkin Facebookissa ja Twitterissä. Ensihoidon postaukset liittyivät erilaisiin tapahtumiin, jotka liittyvät vahvasti ensihoidon tarpeeseen. Juuri tällä hetkellä postauksia oli runsaasti liittyen koulujen päättäjäisiin ja niiden juhlintaan. Ensihoito myös tiedotti asioita Twitterin ja Facebookin kautta.

Youtubessa oli sisältönä erilaisia opetus- ja ohjausvideoita. Varsinkin vauvan hoito ja imetysohjaaminen olivat yleisiä aiheita. Youtubessa jaettiin myös tietoiskuja tärkeistä aiheista. Yhden sairaanhoitopiirin Youtube-kanavalla oli hauskoja videoita, joissa oli teemana lääkäri vastaan Google.

Instagramia hyödynnettiin jakamalla kuvia erilaisista tapahtumista ja eri alojen ammattilaisista. Kuvissa oli rento ote ja ne olivat pääosin niin sanottuja hyvän mielen kuvia.

Pääasiassa sairaanhoitopiirien jakamat asiat sosiaalisen mediassa olivat hyvin ammattimaisia ja luonteeltaan optettavaisia ja tiedottavia. Poikkeuksiakin löytyi! Yhden sairaanhoitopiirin Youtube-kanavalla oli video Halloween leikkaussalissa. Se oli piristävä ja siitä huomasi, että huumoriakin osataan hyödyntää.